+48 601 30 50 70 biuro@secal.pl

Przeglądy Ogólnobudowlane oraz Sanitarne

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych półrocznych i rocznych przeglądów ogólnobudowlanych oraz pięcioletnich wraz z przeglądem instalacji sanitarnej.

Przeglądy te są obowiązkowe dla właścicieli:
  • budynków wielorodzinnych,
  • użytku publicznego,
  • komercyjnych przeznaczonych do wynajmu.

​W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku, oraz całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Wykonywanie przeglądów ogólnobudowlanych obiektów budowlanych jest obowiązkowe, wymagane przepisami prawa oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o okresowej kontroli, co najmniej raz w roku ( dla określonej grupy obiektów przegląd roczny należy przeprowadzać dwa razy do roku), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego poddawane są elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.

Art. 62 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, podlegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być obojętne również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ta strona używa plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close