+48 601 30 50 70 biuro@secal.pl

Pomiary Elektryczne

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (5- letnich) pomiarów instalacji elektrycznej.

W skład pomiaru wchodzi:
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych,
  • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
  • protokół pomiarowo-kontrolny poświadczony przez lokatora,
  • protokół usterek poświadczony przez lokatora wraz z informacją o obowiązku usunięcia usterek,
  • sprawozdanie z usterek w kontrolowanych lokalach.

Wykonujemy również pomiary instalacji piorunochronnej.

Po wykonaniu pomiarów i przekazaniu protokołu pomiarowo – kontrolnego i sprawozdania z usterek, jesteśmy w stanie usunąć wszystkie usterki, wykonać ponownie pomiary oraz uzupełnić protokół pomiarowo – kontrolny o dane z lokali, w których usunięto usterki.

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62.

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych jeżeli takie znajdują się w budynku.

Ta strona używa plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close